x

Резиденцијален Објект

Локација

Скопје

Изведено

2016

Материјали

Мариово Крин - гранит - (коцки, неполиран)

Поличе Крин - травертин - (неполиран)