x

Централен Плоштад во Прилеп

Локација

Прилеп

Изведено

2013

Материјали

Мариово Крин - (мазно, штоковано, коцка)

Зимбабве - полирано